Home > Products > Dyestuffs and Pigments > Solvent Dyes

Solvent Dyes Product Catalog

Total 498 Suppliers,Showing91--100 Pre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> Next
 • SOLVENT ORANGE 63 (16294-75-0;54578-43-7)

  14H-Anthra(2,1,9-mna)thioxanthen-14-one;Solvent Orange 63;fluorescence orange red GG;Orange GG;Fluorescent Red GG;Plast orange 2002;>>>

  ORICHEM INTERNATIONAL LTD.  
 • Inquire
 • SOLVENT ORANGE 62 (52256-37-8)

  C.I. SOLVENT ORANGE 62;2,4-Dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one chromium complex;C.I. 12714;Acid Orange 92;Hydr...>>>

  ORICHEM INTERNATIONAL LTD.  
 • Inquire
 • SOLVENT ORANGE 60 (61969-47-9;6925-69-5)

  C.I.Solvent Orange 60;Solvent Orange 60;Orange 3G;12H-isoindolo[2,1-a]perimidin-12-one;12H-phthaloperin-12-one;C.I. Disperse Orange 24;C.I. Solvent Or...>>>

  ORICHEM INTERNATIONAL LTD.  
 • Inquire
 • SOLVENT ORANGE 54 (12237-30-8)

  C.I. Solvent Orange 54;Yellow GR;>>>

  ORICHEM INTERNATIONAL LTD.  
 • Inquire
 • SOLVENT ORANGE 5

  >>>

  ORICHEM INTERNATIONAL LTD.  
 • Inquire
 • SOLVENT ORANGE 45 (13011-62-6)

  Cobaltate(1-), bis(2-(2-(2-(hydroxy-kappaO)-5-nitrophenyl)diazenyl-kappaN1)-3-(oxo-kappaO)-N-phenylbutanamidato(2-))-, hydrogen (1:1);Cobaltate(1-), b...>>>

  ORICHEM INTERNATIONAL LTD.  
 • Inquire
 • SOLVENT ORANGE 3 (495-54-5)

  C.I. 11270:1;C.I. Solvent Orange 3 (8CI);Chrysoidine free base;2,4-Diaminoazobenzene;4-(Phenylazo)-1,3-benzenediamine;Chrysoidine Y base;4-[(E)-phenyl...>>>

  ORICHEM INTERNATIONAL LTD.  
 • Inquire
 • SOLVENT ORANGE 2 (2646-17-5)

  C.I. 12100;C.I. Solvent Orange 2;C.I. Solvent Orange 2 (8CI);Oil Orange ss;Solvent Orange 2;1-[(2-methylphenyl)hydrazono]naphthalen-2(1H)-one;(1Z)-1-[...>>>

  ORICHEM INTERNATIONAL LTD.  
 • Inquire
 • SOLVENT GREEN 5 (2744-50-5;79869-59-3)

  C.I. SOLVENT GREEN 5;Perylenedicarboxylicaciddiisobutylester;3,9-Perylenedicarboxylic acid diisobutyl ester;bis(2-methylpropyl) perylene-3,9-dicarboxy...>>>

  ORICHEM INTERNATIONAL LTD.  
 • Inquire
 • SOLVENT GREEN 3 (128-80-3)

  C.I. 61565;C.I. Disperse Green 6:1;C.I. Solvent Green 3;1,4-Bis(p-tolylamino)anthraquinone;solvent green 3 (C.I. 61565);Quinizarin green SS;1,4-Di-p-t...>>>

  ORICHEM INTERNATIONAL LTD.  
 • Inquire
Total 498 Suppliers,Showing91--100 Pre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> Next